Vlieland de plek bij uitstek voor het gesprek

De plek waar je uit kunt waaien, maar ook je geest tot rust laat komen door woorden te geven aan wat je bezig houdt, wat je bezielt of juist bezieling mist. Het gesprek waardoor op jouw verhaal nieuw licht gaat schijnen als een opkomende zon van een nieuwe dag.